Bærekraftig havforskning styrkes gjennom kunstig intelligens i Capgemini-konkurranse

Løsninger fra intern konkurranse i Capgemini, sponset av AWS, bruker kunstig intelligens (AI) for å skaffe forskningsinnsikt og støtte bærekraftige havutviklingsinitiativer ved Lofoten-Vesterålen Ocean Observatory.

Publish date:

Oslo, 3. november –Capgeminihar utviklet nye AI-modeller som bidrar til ny kunnskap om klima, og gir ny innsikt om økosystemet til havet ved bruk av undervanns sensordata. Løsningene ble utviklet av to team i Capgemini sin globale Data Science Challenge (GDSC; en årlig konkurranse på tvers av Capgemini-gruppen hvor ansatte bruker AI til å adressere utfordringer i verden). Deltakerne brukte Amazon Web Services (AWS) og maskinlæring (ML) til å analysere over 100 terrabites med sensordata for havtemperaturer og strømmer, levert av Lofoten-Vesterålen (LoVe) Ocean Observatory i Norge, for å bistå med verdifull innsikt som støtter deres arbeid.

LoVe Ocean Observatory er et nasjonalt forskningssenter som sporer sanntidsdata om det biologiske og kjemiske miljøet i havet, og slik bidrar til havbevaringsarbeid. LoVe Ocean Observatory, som ligger i en økologisk og geologisk hotspot ved den norske kystlinjen, bruker et nettverk av undersjøiske sensorer for å overvåke virkningen av menneskelig aktivitet, forurensning og marint liv slik som migrasjonsmønstre og endringer i havtemperatur, saltholdighet, pH og Co2 forårsaket av klimaendringer.

Skaper en klimapositiv fremtid sammen

Observatoriet har samlet enorme mengder data det siste tiåret, og deler innsikten de får med Havforskningsinstituttet og FN for å støtte programmet «Decade of Ocean Science for Sustainable Development». Etterhvert som volumet av data har blitt utvidet, har det blitt utfordrende for forskere å analysere datamangden manuelt, samt identifisere relevant innsikt for videre forskning. Capgemini-ansatte tok utfordringen for å løse problemet deres.

Rundt 1200 ansatte fra 33 ulike land deltok i konkurransen i 2021 hvor de brukte sin innsikt og ekspertise til å utvikle innovative løsninger. Vinnerlagene utviklet en ML-algoritme som er i stand til å behandle data i sanntid. De ga LoVe-forskerne muligheten til å overvåke og analysere data under ekstreme omstendigheter, identifisere hvordan mønstre av bio-marin migrasjon samhandler med ulike trekk ved livet under vann, og måle økende antall dynamiske egenskaper i marine økosysyemer. Gjennom å kombinere ulike datasett, bisto de også med avdekke tidevannstrekk og værmønsterpåvirkning som ikke har blitt gjenkjent tidligere. Denne nye innsikten kan brukes til å støtte en mer bærekraftig havutvikling.

Sissel Rogne, administrerende direktør ved Havforskningsinstituttet sier«LoVe Ocean Observatory gir en unik tilgang til innsikt i det marine økosystemet. Dataanlyse og AI spiller en viktig rolle for å legge til rette for mer effektiv forskning på de store utfordringene rundt bærekraftige hav. Vi er fornøyde med at data fra obervatoriet har blitt brukt til dette innovative prosjektet med Capgemini, som hjelper oss med å få innsikt i de kontinuelige datastrømmene»

«Deling og riktig bruk av data er avgjørende hvis vi skal lykkes med å skape et bærekraftig samfunn. Som et ledende selskap innen data og AI har vi en forpliktelse til å bistå med vår innsikt og ekspertise til å bekjempe klimaendringene. Sammen med LoVe Ocean Observatory og AWS kan vi bidra med konkrete og målbare effekter som er med på å forme fremtiden vi skal leve i»sier Ivar Aune, nordisk leder for Insights & Data i Capgemini.

Bruk av data og AI for forksning på klima

Capgemini skal fortsette å jobbe med LoVe Ocean Observatory med å støtte testing og distribusjon av metodene på deres servere for å samle ny innsikt. Det langsiktige målet er å gjøre data mer tilgjengelig for brukere og forskere, så de kan identifisere funksjoner som tidligere ikke var synlige, og fremheve det viktige og integrerte arbeidet observatoriet og andre forskningssentre rundt om i verden gjør. Målet er å sikre videre utvikling og tilgang til data og innsikt på tvers av alle aspekter av havforskning.

Om Capgemini

Capgemini er en global leder som bistår kunder med å transformere virksomheter ved å unytte potensialet og mulighetene som finnes innen teknologi. Selskapet har som formål å frigjøre menneskelig energi gjennom teknologi for en inkluderende og bærekraftig fremtid. Capgemini er en ansvarlig og mangfoldig organisasjon med 290 000 ansatte i nesten 50 land. Med over 50 års erfaring og dyp bransjeekspertise er Capgemini en pålitelig partner som jobber for å realisere kundenes ambisjoner innenfor et spekter av tjenester som spenner fra strategi til drift, og alltid i takt med den siste utviklingen innen innovasjonsområder som sky, data, kunstig intelligens, programvare, digitale ingeniørtjenester og nye plattformer. Konsernet rapporterte i 2020 globale inntekter på 16 milliarder Euro.

Get the Future You Want |www.xuejiani.com

News Alert

File size: 158.45 KB File type: PDF
Baidu